Διαστημικός καιρός σε κίνηση
Ταξείδι στο διάστημα
Το βίντεο αυτό μάς οδηγεί σε ένα διαστημικό ταξείδι ξεκινώντας από το κέντρο τού ήλιου και περνώντας δια μέσου τών ηλιακών εκρήξεων στην ατμόσφαιρά του μάς οδηγεί μέχρι την Γή και τις επιπτώσεις πάνω σε αυτήν που η δραστηριότητα αυτή δημιουργεί. Η κινούμενη απεικόνηση αρχίζει από τον πυρήνα τού ήλιου, όπου η συγχώνευση τών ατόμων μεταξύ τους συντελεί στην δημιουργία φωτός και ενέργειας. Στην συνέχεια ταξιδεύουμε προς την επιφάνεια τού ήλιου παρατηρώντας θηλειές μαγνητικών πεδίων να εγείρονται και να διαπερνούν την ατμόσφαιρα τού ήλιου, την Κορώνα.  Μέσα στην κορώνα είναι τα σημεία  που διακρίνουμε γιγαντιαίες εκρήξεις ακτινοβολίας και ενέργειας, γνωστές ώς χρωμοσφαιρικές εκρήξεις (solar flares), καθώς και γιγαντιαίες εκτινάξεις ηλιακής μάζας γνωστές ως στεφανιαίες μαζικές εκτινάξεις (Coronal Mass Ejections or CMEs). Το βίντεο ακολουθεί μία από αυτές τις εκτινάξεις με κατεύθυνση προς την Γή όπου και συγκρούεται συμπιέζοντας την προστατευτική γήινη μαγνητική φυσαλίδα, την μαγνητόσφαιρα. Κατά την διοχέτευση αυτής τής ηλιακής ενέργειας και σωματιδίων κατά μήκος τών μαγνητικών γραμμών κοντά στην Γη, παράγεται το φαινόμενο τής aurora (βόρειο και νότιο σέλας) στούς πόλους τής Γης.
Βίντεο τών Walt Feimer και Michael Lentz
20 Σεπτεμβρίου, 2012.
Επιστροφή:  sykiaweather.alinos.eu


Μία συμβουλή:  Δείτε το υπέροχο αυτό βίντεο σε Full Screen κλικάροντας όταν παίζει στο κατω δεξί κουμπί τού player.

Alexandros Linos

My Website


Choose Language
 
Athens Time
24h analogue clock